Naprakész megoldásokkal –
egy tisztább környezetért

Üdvözli Önt a NATURAQUA Zrt.!

Több évtizede nyújtunk komplex megoldásokat a legkülönbözőbb környezetvédelmi problémákra. Munkatársaink szakmailag kompetensek és műszakilag felkészültek, így hatékonyan tudják kezelni a folyamatosan növekvő és változó környezetvédelmi kihívásokat.

Mivel foglalkozunk?

Elszennyeződött ipari és mezőgazdasági területek ügyében végzünk tényfeltáró felméréseket, kockázatelemzést és költségbecslést. Elkészítjük a környezeti károk felszámolásának terveit, kivitelezzük azokat, majd monitoringozzuk is a megvalósulásukat.

Környezetvédelmi hatásvizsgálatokat készítünk új ipari és lakóövezetek, valamint kereskedelmi és közútfejlesztési beruházások engedélyezéséhez.

Emellett teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot végzünk már meglévő, működő ipari és egyéb technológiák működési engedélyével kapcsolatban, illetve új telephelyengedélyek kérelméhez.

Széles körű tapasztalataink vannak hulladékgazdálkodási, vízszerzési és hidrogeológiai feladatok szakszerű elvégzésében is.

Várjuk jelentkezését, munkatársaink örömmel állnak rendelkezésére!

 Ali Tamás Gábor vezérigazgató

Magunkról

NATURAQUA Kft. 1995 decemberében jött létre az 1992-ban alapított NATURAQUA Betéti Társaság utódjaként. Munkánkat 2019 óta részvénytársasági cégformában végezzük. A NATURAQUA Zrt. környezetvédelmi, vízgazdálkodási tervező, tanácsadó és kivitelező tevékenységet végez.

Tapasztalat és szaktudás – a gyakorlatban

Szakembereink a mérnöki és környezetvédelmi tudományok különböző területeinek magas szintű ismeretével, valamint több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkatársaink szaktudása, a felhasznált szoftverek (hidrogeológiai modellező, talaj- és vízminőségi kockázatelemző, térinformatikai és tervezőszoftverek), illetve az akkreditált mintavételhez használt korszerű mérő- és mintavevő eszközök adják azt a műszaki hátteret – melynek köszönhetően az összetettebb feladatokat is teljesítjük.

Minőségbiztosítás a jelenben és a jövőben

Minőségirányítási rendszerünket (MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001) úgy működtetjük, hogy az megrendelőink, a szabályozó hatóságok és a tevékenységünket minősítő szervezetek igényeinek egyaránt megfeleljen. Biztosítania kell minőségpolitikánk és céljaink megvalósítását, illetve társaságunk eredményességét.

A minőségirányítási rendszerünket a szervezeti és jogszabályi változások, valamint a végrehajtott technológiai fejlesztések alapján rendszeresen felülvizsgáljuk.  Minden olyan tevékenység kiemelten fontos számunkra, amely céljaink elérését a minőség és a minőségbiztosítás javításával segíti.

Tevékenység

A következő szakterületeken kínáljuk szolgáltatásainkat:

–          terepi feltárások, geológiai szolgálat, mérések, fúrás, talaj – és vízmintavétel, talajnedvesség-mérés és talajnedvesség-mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok;

–          vízkutatás, vízbázis-tevezés, kútépítés, vízbázisvédelmi feladatok;

–          ingatlanok környezetvédelmi minősítése;

–          szennyezett területek feltárása, épületszerkezetek bontás előtti környezetvédelmi diagnosztizálása, a szennyeződés térbeli lehatárolása a talajban és a felszínalatti vizekben, a kárelhárítás tervezése és kivitelezése, műszaki ellenőri feladatok;

–          környezetvédelmi megvalósíthatósági tanulmányok;

–          műemlékvédelemhez és területrendezéshez kapcsolódó mérnökgeológia, építéshidrológia, környezetföldtan, geotechnika, vízkárelhárítás tervezése;

–          teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi teljesítményértékelés (talajvédelem, vízminőségvédelem, hidrogeológia, hulladékgazdálkodás és hulladéklerakók tervezése, veszélyes hulladékok kezelése és ártalmatlanítása, élővilág- és természetvédelem, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem);

–          hulladéklerakók felmérése, kataszterezése, környezetföldtani elővizsgálatai, tervezése;

–          környezetvédelmi auditálás  ipari, katonai és mezőgazdasági területen, a vállalatok vagyonértékelésének és telephely-rehabilitációjának környezetvédelmi feladatai;

–          tervezett ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, vízrendezési, ingatlanfejlesztési beruházások környezetvédelmi vizsgálatainak készítése;

–          építőipari engedélyezési dokumentációk környezetvédelmi munkarészeinek elkészítése;

–          FAVI-KÁRINFO adatszolgáltatás;

–          szennyezet területek kármentesítése;

–          környezetvédelmi munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása;

–          talaj-vízvédelmi és levegő-minőségi monitoring rendszerek tervezése, telepítése, üzemeltetése;

–          bányászat által roncsolt, vagy egyéb környezeti kárt szenvedett területek rekultivációja;

–          környezetvédelmi kockázatelemzés, környezetszennyezés terjedésének számítógépes modellezése, hidrogeológiai transzport modellezés, stb.