Szakmai háttér

Tapasztalat és szaktudás – a gyakorlatban

Szakembereink a mérnöki és környezetvédelmi tudományok különböző területeinek magas szintű ismeretével, valamint több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Munkatársaink szaktudása, a felhasznált szoftverek (hidrogeológiai modellező, talaj- és vízminőségi kockázatelemző, térinformatikai és tervezőszoftverek), illetve az akkreditált mintavételhez használt korszerű mérő- és mintavevő eszközök adják azt a műszaki hátteret – melynek köszönhetően az összetettebb feladatokat is teljesítjük.

Minőségbiztosítás a jelenben és a jövőben

Minőségirányítási rendszerünket (MSZ EN ISO 9001 és MSZ EN ISO 14001) úgy működtetjük, hogy az megrendelőink, a szabályozó hatóságok és a tevékenységünket minősítő szervezetek igényeinek egyaránt megfeleljen. Biztosítania kell minőségpolitikánk és céljaink megvalósítását, illetve társaságunk eredményességét.

A minőségirányítási rendszerünket a szervezeti és jogszabályi változások, valamint a végrehajtott technológiai fejlesztések alapján rendszeresen felülvizsgáljuk.  Minden olyan tevékenység kiemelten fontos számunkra, amely céljaink elérését a minőség és a minőségbiztosítás javításával segíti.

Az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer érvényessége kiterjed a NATURAQUA Zrt. Mintavételi szervezet működésére, megvalósítva az akkreditáció és az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2018 szabvány követelményeit.

NATURAQUA Zrt. Mintavételi szervezet a NAH által NAH-7-0033/2021 számon akkreditált mintavevő szervezet.

Akkreditált mintavételi és helyszíni vizsgálati tevékenysége az alábbi műszaki érvényességi területekre terjed ki: felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz helyszíni vizsgálata;

 • felszín alatti víz mintavétele fizikai, kémiai (szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára;
 • felszíni víz (természetes és mesterséges tavak, folyók és patakok) mintavétele fizikai, kémiai (szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára;
 • szennyvíz mintavétele fizikai, kémiai (szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára;
 • talajok mintavétele fizikai, kémiai (szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára;
 • felszíni vizek üledékének mintavétele fizikai, kémiai (szerves és szervetlen mikroszennyezők), ökotoxikológiai vizsgálatok céljára;
 • szennyvíz-iszap mintavétele fizikai, kémiai vizsgálatok céljára,
 • hulladékok mintavétele.

 

NATURAQUA Zrt. Mintavételi szervezet a sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy szakmai tevékenységével elérje megrendelőinek teljes körű megelégedettségét és bizalmát, megőrizze az iparágban betöltött helyét, megbízható és stabil szereplője legyen a piacnak.

 

A Naturaqua Zrt. az alábbi, a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett szakértői, tervezői és ellenőri tevékenységekre jogosult:

 • KÉ-HA – Hajózási építmények tervezése
 • KÉ-K – Közúti építmények tervezése
 • KÉ-L – Légiközlekedési építmények tervezése
 • KÉ-VA – Vasúti építmények tervezése
 • SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő
 • SZKV-1.2. – Levegőtisztaság-védelem szakértő
 • SZKV-1.3. – Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 • SZKV-1.4. – Zaj- és rezgésvédelem szakértő
 • SZVV-3.1. – Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
 • SZVV-3.10. – Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
 • SZVV-3.2. – Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázása
 • SZVV-3.4. – Szennyvíztisztítás
 • SZVV-3.9. – Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
 • VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése
 • VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése
 • VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése
 • Országos Atomenergia Hivatalnál bejegyzett tevékenységek:
 • AT-ÉT-V – Építészeti Tervező, Vízgazdálkodási építmények
 • AT-ÉT-K – Építészeti Tervező, Közlekedési építmények
 • Partnereink bevonásával az alábbi tevékenységeket látjuk el:
 • K-F-T Élővilág védelme
 • GT-T Geotechnikai tervezés